Facebook, ytringsfrihed og censur Facebook, ytringsfrihed og censur

Tekst: Erik Pontoppidan
Copyright: Erik Pontoppidan

Jeg bliver mere og mere overrasket og bekymret hver gang jeg oplever, hvordan den nuværende Facebook-censur fungerer. Er det en robot, som bevidstløst scanner alle opslag og er programmeret til at finde alle ord, som ikke er politisk korrekte uden at skele til substansen i det, der er skrevet? Sådan virker det, og det er vildt skræmmende.

Et konkret eksempel: I januar 2023 anmeldte jeg Thorkild Hansens klassiker ”Slavernes kyst” på Facebook. Bogen er første del af hans trilogi om den danske slavehandel i Vestafrika og Vestindien. I anmeldelsen bragte jeg et citat fra bogen af min navnebror Erik Pontoppidan (1698-1764), som var biskop i Bergen, og hvor han - trods kristendommens budskab om næstekærlighed - skriver følgende om den danske slavehandel:

”Om Slavehandelen maatte man vel giøre sig adskillige Betænkninger, da det synes, Christendommens Aand vel ikke tillade at drive Kiøbmandskab med Mennisker skabte, ligesaa vel som vi, efter Guds Billede, og igienkiøbte ved den samme store Megler imellem Gud og Menniskene. Men de Guineiske Slavers Tilstand i deres eget Land er saa gandske elendig, at den aldrig kand blive meget elendigere. Følgelig meener jeg, at den Neger, som derfra overføres til Vestindien, bliver langt mindre elendig”

Dette citat er blevet slettet af Facebooks moderatorer med den begrundelse, at det strider mod anstændig omtale på deres sociale medie!

Det er helt tydeligt, at årsagen til sletningen er brugen af det politisk ukorrekte ord ”neger”, og det gav mig 24 timers karantæne fra Facebook! Jeg har oplevet en lignende sletning af et andet opslag, hvor jeg brugte samme ord humoristisk og satirisk. I øvrigt forekommer ordet ”neger” adskillige gange på hver eneste side i Thorkild Hansens klassiker. Paradoksalt og tankevækkende, især i et land som Danmark, som praler skamløst med sin ytringsfrihed, jævnfør muhammedtegningerne. Nogle af mine bekendte har fået en måneds karantæne for at bruge ironi, som er noget af det, algoritmerne ikke forstår. En anden af mine bekendte røg i sandkassen for at skrive et indlæg om, at ”Rusland skal have nogle bank”. Selvfølgelig bør man kunne skrive, at krigsforbrydelser skal straffes, og han klagede over afgørelsen. Hvis han ikke havde klaget, havde han fået en uges karantæne.

Man kan så undre sig over de mange hadefulde opslag på Facebook om blandt andet muslimer og indvandrere, som tilsyneladende får lov til at passere uhindret gennem censuren.


Klik eller tryk HER, hvis du vil se min hoved-hjemmeside med blandt andet spændende links til rejser og trekking.