Klima og ytringsfrihed Klima og ytringsfrihed

Tekst og foto: Erik Pontoppidan

Copyright: Erik Pontoppidan


Billedet er fra min ekspedition til fjordene omkring Ammassalik i Østgrønland i sommeren 1973 og viser den store og isfyldte Sermilik-fjord.
Det er mit lille ponchotelt i midten.

Sjældent har pressen og danskerne været mere forulempet, end da vores kloge dronning i et stort interview i Politiken omkring påsken 2020 kom med nogle forsigtige personlige holdninger til klimakrisen. Hun udtalte, at hun ”ikke føler sig ganske overbevist om, at klimaforandringerne er direkte menneskeskabte”. Det medførte et ramaskrig af dimensioner og flere hånlige kommentarer af typen ”Der er jo også nogen der mener, at jorden er flad”, og ”at dronningen jo kan være ligeglad på grund af hendes høje alder”. Andre mente, at hun brød reglen om, at kongehuset ikke må udtale sig om politik. At det skulle have noget med politik at gøre at udtale sig om klimaet kommer som en overraskelse for mig.

Der er store ændringer i gang i det globale klima. Ingen tvivl om det. Men det er ikke rigtigt, at alle, som har et professionelt kendskab til biologi, geologi og andre beslægtede fag, tror på, at de primært er menneskeskabte. Jorden har altid været underlagt klimaforandringer af mange forskellige årsager, og nutiden er ikke anderledes, hvad det angår. Men holdninger, som modsiger, at mennesket primært er skyld i klimaændringerne, har det med få undtagelser været umuligt at fremføre i for eksempel DR og i de trykte medier. Der er endda flere eksempler på indlæg i den førende dagspresse, som har foreslået, at f.eks. professorer i geologi med mange års erfaring bør udelukkes fra at ytre sig! Andre sammenligner klimaskeptikerne med galninge, som er vilde med konspirationsteorier og f.eks. mener, at månelandingen i 1969 var et svindelnummer!

Forstå mig ret: Jeg går hundrede procent ind for et renere miljø og en verden, som på sigt helt kan frigøre sig fra de fossile brændstoffer, så på det punkt er der rigtig mange positive ting i klimabevægelsen. Jeg mener bare, at klimabevægelsen med dens dommedagsprofetier bygger deres holdninger på falske præmisser.

Vi har jo ytringsfrihed i Danmark, og jeg kan ikke i den forbindelse lade være med at drage paralleller til de famøse muhammedtegninger i Jyllandsposten, som satte store dele af verden i brand. Her var der ingen smalle steder med hensyn til at ytre sig. Dengang misbrugte vi vores ytringsfrihed til at pisse på en af verdens største religioner ved at trykke nogle tegninger, som vi i forvejen vidste ville provokere og ydmyge mange millioner muslimer, for hvem troen var en meget vigtig del af deres liv.

Nu kan klimabevægelsen jo ikke sammenlignes med en religion. og dog?! Hvis man følger med i debatten om det, mange betegner som forstadier til jordens undergang, kan man godt komme i tvivl. Og med den behandling, nogle udsættes for, hvis de bare antyder en tvivl om, at klimaændringerne primært er menneskeskabte, kan man en gang imellem komme i tvivl om, hvorvidt vi har ytringsfrihed i Danmark.

Jeg har selv snakket med flere geologer på tomandshånd om emnet. De vedstår naturligvis, at der ER store klimaændringer i gang, men langtfra alle mener, at de primært er menneskeskabte. Selv er jeg ikke professionel på området, men jeg har studeret geologi og biologi ved Københavns Universitet i 2 ½ år, så jeg ved en hel del om emnet.

Et af problemerne er, at der er rigtig meget potentiel magt og rigtig mange penge i at udvikle nye, ikke-fossile teknologier, og politikerne ved, at det i disse tider er katastrofalt for både deres parti og dem selv at udtale sig negativt om klimakampen. Og en gang imellem får man lyst til at knibe sig i armen og spørge sig selv, om de magtfulde politikere i EU og resten af verden er ved deres fulde fem. Jeg tænker i den forbindelse blandt andet på opfindelsen af de såkaldte CO2-kvoter i forlængelse af Kyoto-aftalen. Efter min mening et fuldstændig absurd tiltag, som i bogstaveligste forstand handler om køb og salg af varm luft! Et andet problem er, at mange i dag helt unuanceret blander forurening og global opvarmning sammen.

Et af hovedargumenterne for menneskets negative indflydelse er påstanden om, at der aldrig i planetens nyere geologiske historie på millioner af år er sket så markante ændringer i klimaet på så kort tid som i de sidste 40-50 år. Hvordan kan man vide det? Eksakte meteorologiske målinger går maksimalt 150 år tilbage i tiden, og hverken iskerner fra boringer i Indlandsisen eller andre målemetoder kan dokumentere udviklingen længere tilbage med den krævede nøjagtighed. Alene i de sidste 1.000 år har der været meget store klimaændringer bare i Europa. Eksempelvis var det meget varme klima i middelalderen næppe et menneskeskabt CO2-problem!

Hvis man er interesseret i detaljer om emnet, kan man med fordel læse professor Johannes Krügers veldokumenterede bog "Klimamyten - et opgør med tidens CO2-panik" (Peoples' Press, 2016. 256 sider).

Klik HER, hvis du vil se min hoved-hjemmeside med blandt andet spændende links til rejser og trekking.