Klimamyten Klimamyten

- Kommentarer til CO2-debatten og den globale opvarmning

Tekst og foto: Erik Pontoppidan
Copyright: Erik Pontoppidan


Disse to billeder er fra min bestigning af Kilimanjaro i sommeren 1972 (det er mig til højre på billedet til venstre). I dag er der efter sigende langt mindre is og sne omkring toppen. Men videnskabelige målinger har vist, at det ikke skyldes global opvarmning men et kraftigt fald i nedbørsmængden i regionen gennem årene.

KLIK PÅ BILLEDERNE FOR STORT FORMAT.

Isen og sneen smelter ved polerne, havene stiger, storme og uvejr bliver stadig mere voldsomme med fatale konsekvenser. Rigtig mange vil gerne bekræfte hinanden i, at verdens undergang er nær, og at det er vores egen skyld. Så mange, at omtalen af klimaproblemerne har nået et niveau, som uden overdrivelse kan sammenlignes med en religiøs bevægelse. At benægte, at klimaændringerne primært er menneskeskabte, anses i dag af mange for at være en grov form for blasfemi. Og klimafornægterne risikerer tilmed at få meget lidt flatterende etiketter hæftet på sig. "Trumpist", "miljøsvin" og "egoist" er nogle af dem.

En gang imellem er jeg lidt misundelig på dem, der besidder evnen til at tro. Og med tro mener jeg her evnen til at tro på en gud eller en højere magt. Det må alt andet lige gøre det lettere at opnå en indre harmoni og sindsro.

Nu kan klimaproblemerne jo ikke sammenlignes med nogen af verdens store religioner som f.eks. buddhisme eller andre udbredte trosretninger. Og dog? Hvis man følger med i debatten om det, mange betegner som forstadier til jordens undergang, kan man godt komme lidt i tvivl.

Der ER for tiden store ændringer i gang i det globale klima. Ingen tvivl om det. Men langt de fleste videnskabsfolk, som har et indgående kendskab til biologi, geologi og andre beslægtede fag, tror ikke på, at de primært er menneskeskabte. Jorden har altid været underlagt klimaforandringer af mange forskellige årsager, og nutiden er ikke anderledes, hvad det angår. Alene i de sidste 1.000 år har der været meget store klimaændringer bare i Europa. Det kan dokumenteres både historisk og naturvidenskabeligt. Og eksempelvis var det meget varme klima i middelalderen næppe et menneskeskabt CO2-problem! Hvis man er interesseret i detaljer, kan man med fordel læse professor Johannes Krügers veldokumenterede bog "Klimamyten - et opgør med tidens CO2-panik" (Peoples' Press, 2016. 256 sider).

Til gengæld er det et faktum, at klimaproblemerne i dag bliver groft udnyttet af især politikere og folk, som kan se økonomiske fordele i bevægelsen. Der er nemlig rigtig meget potentiel magt og rigtig mange penge i dem. Sidstnævnte i et omfang, som en gang imellem får én til at knibe sig i armen og spørge sig selv, om de magtfulde politikere i EU og resten af verden er ved deres fulde fem. Jeg tænker i den forbindelse blandt andet på opfindelsen af de såkaldte CO2-kvoter i forlængelse af Kyoto-aftalen. Efter min mening et fuldstændig absurd tiltag, som i bogstaveligste forstand handler om køb og salg af varm luft! Et af problemerne er, at mange i dag helt unuanceret blander forurening og global opvarmning sammen, formentlig fordi de regner med, at truslen om verdens undergang vil sætte mere skub i løsningen af forureningsproblemerne.

Heldigvis er der også rigtig mange positive ting i klimabevægelsen. Vi får et renere miljø, og takket være den enorme tekniske udvikling inden for nye alternative energikilder kan vi på sigt helt frigøre os fra de fossile brændstoffer, som på et tidspunkt slipper op. Og JA, der ER massive forurenings- og sundhedsproblemer i verden i dag, men ikke i et globalt omfang, som truer vores eksistens. Men jeg tror, at mange af problemerne på sigt bliver løst efterhånden som vi får erstattet de fossile brændstoffer med renere energikilder og vedvarende energi.

Til allersidst: Jeg har altid lagt stor vægt på, at der er overensstemmelse mellem ens holdninger og det, man gør i sit privatliv. Og det er et faktum, at der for manges vedkommende er store forskelle på folks holdninger til klimaproblemerne og deres personlige behov. Et eksempel: Rigtig mange, som mener, at klimaproblemerne primært er menneskeskabte og støtter klimabevægelsen, elsker at rejse og flyver verden tynd i deres jagt på afslapning og spændende oplevelser, ofte til meget fjerne destinationer, og dermed bidrager de til udledning af enorme mængder drivhusgasser. At rejse for at opleve er en vidunderlig ting, men efter min mening er det ikke i orden, at de samme personer er glødende modstandere af brændeovne på grund af det globale miljø!

Disse to billeder er fra min ekspedition til fjordene omkring Ammassalik i Østgrønland i sommeren 1973. Begge billeder er fra den store og dengang isfyldte Sermilik-fjord. Det er mit lille ponchotelt i midten på billedet til venstre.

KLIK PÅ BILLEDERNE FOR STORT FORMAT.


Klik HER for at læse tidligere statsgeolog Jens Morten Hansens kommentar i Kristeligt Dagblad i juni 2019 om klimakrisen.
Klik HER , hvis du vil se min hoved-hjemmeside med blandt andet spændende links til rejser og trekking.